O PROJEKTU

ENGLISH VERSION
NAZIV: Poslovno investicijski vodič SBK/KSB 2013
   
UKUPAN BROJ POSLOVNIH SUBJEKATA: 173
   
PROJEKTNI TIM: dr. Sedžad Milanović, dipl. iur.
  Dragan Martić, prof.
  Elmir Crnica, dipl. iur.
  mr. Muharem Redžibašić, dipl. ing.
   
WEB ADRESA: http://www.mgpsbk-ksb.com.ba/pvodic/

Najbolji pregled sa Mozilla Firefox ili Google Chrome

   
TIRAŽ BROŠURE SA CD-om: 1000 kom.